Privacybeleid

Staco is zich ervan bewust dat de bescherming van de privacy van personen die persoonsgegevens delen ("betrokkenen") van cruciaal belang is. Daarom zijn maatregelen genomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Staco voldoet aan de eisen van de Nederlandse Gegevensbescherming (AVG) en de Europese GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Gegevens worden alleen gebruikt voor het beoogde doel en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Staco op grond van de wet of als gevolg van een gerechtelijk of overheidsonderzoek verplicht is persoonsgegevens vrij te geven. 

default-image.jpg
Privacy

Welke informatie verzamelt Staco en waarom?

Staco verzamelt alleen persoonsgegevens (zoals functie, titel, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die betrokkenen vrijwillig verstrekken of die wij op grond van specifieke wetgeving verplicht zijn te verstrekken, bijvoorbeeld voor werknemers of uitzendkrachten. Daarnaast maakt onze website gebruik van "cookies", gegevenselementen die zijn verbonden met de browser van de website bezoeker en op hun apparatuur worden opgeslagen en die in feite helpen om de website goed te laten functioneren en de bezoeker in staat stellen informatie te vinden en aan te passen aan individuele voorkeuren. Ons "Cookiebeleid" zoals gepubliceerd op de website gaat hier dieper op in. 

Hoe wordt deze informatie gebruikt?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beoogde doel, met betrekking tot de behoeften van gebruikers, om vragen van gebruikers te beantwoorden, om hen de gevraagde informatie te verstrekken of om hun instructies uit te voeren. Staco kan voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebruik maken van (tools van) derden. Indien een betrokkene persoonsgegevens wenst te verwijderen of aan te passen, kan de betrokkene contact opnemen met Staco, en Staco zal alle redelijke inspanningen leveren om aan het verzoek te voldoen.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van een sollicitant (persoonsgegevens, CV, motivatiebrief) worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en worden niet langer bewaard dan nodig is. In het geval van een beperkte sollicitatieperiode worden persoonsgegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven om de gegevens voor eventuele toekomstige vacatures tot een jaar na het einde van de sollicitatieperiode te bewaren. Persoonsgegevens van sollicitanten worden alleen gedeeld met aanbieders die Staco bijstaan in haar wervingsproces.

Wanneer een sollicitant persoonsgegevens verstrekt via een open sollicitatieprocedure, al dan niet via e-mail, een webbased sollicitatieformulier of andere tools die in het wervingsproces worden gebruikt, geeft de sollicitant toestemming om deze gegevens in verband met eventuele toekomstige vacatures maximaal één jaar te bewaren.

Rechten van betrokkenen en bezwaren

In de procedure "Rechten van de betrokkenen" wordt uitgelegd hoe Staco omgaat met de rechten van betrokkenen, waarbij iedereen van wie de persoonsgegevens door ROTO worden vastgelegd of verwerkt betrokkene is.  

De betrokkene kan een bezwaar, beroep of klacht indienen bij de Data Protection Officer (DPO) van Staco, die erop toeziet dat de wettelijke rechten van de betrokkene worden nageleefd. Verzoeken van betrokkene kunnen worden ingediend bij marketing@staco.eu of bij Staco Holding B.V., Molenweg 1, 5953 JR Reuver, Nederland.

Andere belangrijke informatie

Staco behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Een aanpassing zal  onmiddellijk op de website worden gepubliceerd. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met Staco via +31 77 474 0251 of via marketing@staco.eu

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze privacy statement? Neem dan gerust contact op met Staco Holding. Ook voor het verzoek tot wijziging of verwijdering van gegevens.

+31 77 474 0251