Privacy statement

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en de bezoekers van onze website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.

default-image.jpg
Privacy

Welke informatie verzamelt Staco en waarom?

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die vrijwillig via onze website of e-mail correspondentie wordt verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld zoals het type browser dat gebruikt wordt, de bestanden die opgevraagd worden en de domeinnaam en het land van waaruit informatie wordt opgevraagd. Deze informatie dient om onze website te verbeteren en tegemoet te komen aan de wensen van de klant.

Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?

De persoonsgegevens die de klant aan ons verstrekt zullen worden gebruikt om vragen te beantwoorden, om de gevraagde informatie over producten en/of diensten van Staco te bezorgen of om opdrachten uit te voeren. Staco kan daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Indien de klant persoonsgegevens aan Staco heeft verstrekt en deze gegevens wil laten verwijderen of wijzigen, verzoeken wij de klant contact met ons op te nemen. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan de klant zijn/haar verzoek.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Alle persoonsgegevens die een sollicitant aan Staco doorgeeft (persoonsgegevens, CV, motivatiebrief) worden conform de Wet AVG zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn achtergelaten. Persoonsgegevens van sollicitanten worden niet verstrekt aan derden en worden niet langer bewaard dan nodig is. Bij een gerichte sollicitatieperiode, worden de persoonsgegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd, tenzij de sollicitant nadrukkelijk toestemming heeft gegeven zijn gegevens vanwege mogelijke toekomstige vacatures tot maximaal een jaar na het einde van de sollicitatieperiode te bewaren. Na dit jaar worden de gegevens vernietigd. Persoonsgegevens die door de sollicitant door middel van het sollicitatieformulier en het uploaden van bestanden via de website zijn doorgegeven, worden opgenomen in een database die wordt gebruikt om de gegevens van de sollicitant te vergelijken met vacatures binnen Roto B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven.

Wanneer een sollicitant persoonsgegevens aanlevert via een open sollicitatieprocedure, al dan niet via de website, geeft de sollicitant toestemming om deze gegevens in verband met mogelijke toekomstige vacatures, gedurende maximaal een jaar (in de database) te bewaren. Na dit jaar worden de gegevens vernietigd.

Andere belangrijke informatie

De website van Staco kan links naar andere websites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze webpagina's 'cookies' bevatten. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar de webbrowser gezonden kan worden en op de computer opgeslagen kan worden. Deze cookies dienen om de klant te helpen de gewenste informatie te vinden en het bezoek aan de website af te stemmen op de individuele voorkeuren. De klant kan ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat de klant geen toegang heeft tot sommige pagina's van onze website.

Het kan noodzakelijk zijn - indien wettelijk vereist of door een gerechtelijk onderzoek of overheidsonderzoek - dat persoonsgegevens worden vrijgegeven. Staco behoudt zich het recht voor om deze privacyrichtlijnen op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wij zullen aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven.

Verder zetten wij onderstaande tools in op onze website voor marketing doeleinden. Zie ons cookiebeleid voor omschrijvingen van de cookies die vanuit deze tools geplaatst worden.

Google Analytics

Staco maakt gebruik van Google Analytics, een tool voor webanalyse die wordt aangeboden door Google. Google Analytics plaatst cookies om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal IP-adressen niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Als u nooit opgenomen wenst te worden in Google Analytics statistieken, kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Hotjar

We maken gebruik van Hotjar om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Hotjar verzamelt gegevens over het algemene gebruik van de website, en is niet bedoeld voor het herleiden van individuele data over een gebruiker. Via Hotjar verzamelen we bijvoorbeeld heatmaps van pagina's. Hiermee is te zien op welke knoppen wordt geklikt en hoe ver bezoekers scrollen. U kunt u uitschrijven voor alle tracking door Hotjar via deze link: https://www.hotjar.com/opt-out/.

Mautic

Staco gebruikt de software van Mautic en Mautic cookies om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij de informatie die wij op de website of via marketingcampagnes verstrekken, kunnen verbeteren. Bezoekers die ervoor kiezen geen gebruik te maken van een website formulier of e-mail-link blijven anoniem. Uw Mautic profiel is uniek voor Staco. Om uw privacy te waarborgen, wordt dit nooit met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor uzelf en Staco.

Snitcher

We maken gebruik van Snitcher om het zakelijke gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze dienst toont ons de bedrijfsnamen en adressen, op basis van ip-adres, van bedrijven die onze website bezoeken. Snitcher plaats een cookie genaamd 'SNID' om verschillende bezoekers te onderscheiden. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor Staco en zullen nooit met derden gedeeld worden. Voor meer informatie gaat u naar https://www.snitcher.com/privacy-policy.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze privacy statement? Neem dan gerust contact op met Staco Holding. Ook voor het verzoek tot wijziging of verwijdering van gegevens.

+31 77 474 0251