Декларация за поверителност

Staco е убедена, че защитата на личните данни на клиентите и посетителите на нейния уебсайт е от жизненоважно значение за нейната дейност. Поради това се полагат всички възможни грижи при обработката и осигуряването на лична информация за клиентите и посетителите.

Тук е дадено описание на това кои лични данни можем да събираме и как бихме могли да използваме тези данни. Разгледани са и други важни теми, свързани с вашата поверителност.

default-image.jpg
Декларация за поверителност

Каква информация събира Staco и защо?

Staco ще събира само онези лични данни (като например длъжност, титла, име на компанията, адрес, телефонен номер или имейл адрес), които предоставяте доброволно чрез нашия уебсайт или в имейл кореспонденция. Освен това събираме обща информация, като например вида на браузъра, който използвате, файловете, които заявявате, и името на домейна и държавата, от която заявявате информация. Тази информация се използва за подобряване на нашия уебсайт и за удовлетворяване на вашите желания.

За какво се използва тази информация?

Личните данни, които предоставяте на Staco, ще бъдат използвани, за да отговорим на вашите въпроси, да ви предоставим исканата информация за продуктите и/или услугите на Staco или да изпълним вашите инструкции. Staco може да се обърне към трети страни за събиране и обработване на Вашите лични данни. Ако сте предоставили на Staco личните си данни и желаете да ги премахнете или да направите промени в тях, моля да се свържете с нас. Ние ще положим всички разумни усилия, за да изпълним искането ви.

Лични данни на кандидати за работа

Всички лични данни, предадени на Staco от кандидат за работа (лични данни, автобиография, мотивационно писмо), ще бъдат управлявани внимателно и поверително в съответствие с акта на GDPR и ще бъдат използвани единствено за предвидената цел. Личните данни на кандидатите за работа не се предоставят на трети страни.

Личните данни на кандидата за работа не се съхраняват по-дълго от необходимото. В случай на ограничен период за кандидатстване за работа личните данни ще бъдат унищожени най-късно четири седмици след края на процедурата за кандидатстване за работа, освен ако кандидатът изрично не е дал разрешение да се съхраняват неговите данни за евентуални бъдещи свободни работни места до една година след края на периода за кандидатстване за работа. След изтичането на тази година данните ще бъдат унищожени.

Личните данни, предадени от кандидата за работа чрез формуляра за кандидатстване и качването на файлове чрез уебсайта, се включват в база данни, която се използва за сравняване на данните на кандидата със свободните работни места в Staco Holding B.V. и неговите дъщерни дружества.

Когато кандидатът за работа предоставя лични данни чрез процедура за кандидатстване без заявка, независимо дали чрез уебсайта, кандидатът дава разрешение тези данни да бъдат съхранявани във връзка с евентуални бъдещи свободни работни места за срок от максимум една година (в базата данни). След изтичането на тази година данните ще бъдат унищожени.

Права на субектите на данни

Staco разполага с процедура "Права на субектите на данни", в която е посочено как Staco се справя с правата на субектите на данни: това означава всеки, чиито лични данни се записват или обработват от Staco.

Staco ще спазва правата на субектите на данни в съответствие с разпоредбите на ОРЗД, като субектът на данни винаги има право да подаде възражение или жалба или да подаде оплакване. В този случай можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД).

ДЛЗД гарантира, че субектите на данни могат да предявят законните права, и отговаря за разглеждането на исканията въз основа на тези права. Искането за упражняване на едно или повече от горепосочените права трябва да бъде подадено в писмен вид на адрес c.bruin@rotogroep.nl или по пощата на адрес Roto B.V., Molenstraat 28, 1911 DA Uitgeest.

Друга важна информация

Уебсайтът на Staco може да съдържа връзки към други уебсайтове. Ние не поемаме никаква отговорност за съдържанието или политиките за защита на данните на тези сайтове. Освен това някои от нашите уебстраници могат да съдържат "бисквитки". Бисквитката е елемент от данни, който даден уебсайт може да изпрати до вашия уеб браузър и който може да бъде съхранен на вашия компютър. Бисквитките ви помагат да намерите необходимата ви информация и да съобразите посещението си на уебсайта с вашите индивидуални предпочитания. Можете да решите да не приемате "бисквитки", като промените съответните настройки в браузъра си. Неприемането на бисквитки обаче може да означава, че няма да имате достъп до някои страници на нашия уебсайт.

Възможно е да се наложи - ако това се изисква по закон, при съдебно разследване или правителствено разследване - да предоставим Вашите лични данни.

Staco си запазва правото да прави промени в тези насоки за поверителност по всяко време и без да предоставя уведомление. Ние ще обявим незабавно всички изменения на тази уебстраница.

Contact

Имате ли допълнителни въпроси или коментари относно тази декларация за поверителност? Моля, не се колебайте да се свържете със Staco на телефон +31 77 474 0251 или чрез info@staco.eu. Можете също така да изпратите имейл с искане за промяна или премахване на данни на адрес info@staco.eu.

+31 77 474 0251