Политика за защита на личните данни

Staco е убедено, че защитата на неприкосновеността на личния живот на лицата, които споделят лични данни ("субекти на данни"), е от жизненоважно значение. Ето защо се предприемат мерки по отношение на обработката и защитата на личните данни. Staco спазва изискванията на нидерландския Закон за защита на личните данни (AVG) и европейския ОРЗД (Общ регламент за защита на данните). Данните се използват само за предвидената цел и не се предоставят на трети страни, освен ако Staco не е задължено по закон или в резултат на съдебно или правителствено разследване да предостави лични данни. 

default-image.jpg
Декларация за поверителност

Каква информация събира Staco и защо?

Staco събира единствено лични данни (като например длъжност, звание, име на компанията, адрес, телефонен номер или имейл адрес), които субектите на данни предоставят доброволно или които сме задължени да предоставим по силата на конкретни закони, например за служители или временни работници. Освен това нашият уебсайт използва "бисквитки", елементи от данни, свързани с браузъра на посетителя и съхранявани в неговото устройство, които помагат основно за правилното функциониране на уебсайта и позволяват на посетителя да намира информация и да адаптира уебсайта към индивидуалните си предпочитания. Това е описано подробно в нашата "Политика относно използването на „бисквитки“", публикувана на уебсайта. 

Как се използва тази информация?

Личните данни се използват единствено за предвидената цел, свързана с нуждите на потребителите, за да се отговори на техните въпроси, да им се предостави исканата информация или да се изпълнят техните инструкции. Staco може да използва (инструменти на) трети страни за събирането и обработката на лични данни. Ако субектът на данни желае да премахне или адаптира лични данни, той може да се свърже с Staco и Staco ще положи всички разумни усилия, за да изпълни искането. 

Лични данни на кандидати за работа

Личните данни на кандидат за работа (лични данни, автобиография, мотивационно писмо) се управляват внимателно и при спазване на поверителност и се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо. В случай на ограничен период за кандидатстване за работа личните данни ще бъдат унищожени не по-късно от четири седмици след края на процедурата за кандидатстване, освен ако кандидатът не е дал разрешение за съхраняване на данните за евентуални бъдещи свободни работни места за срок до една година след края на периода за кандидатстване. Личните данни на кандидатите за работа се споделят само с доставчици, които подпомагат Staco в процеса на набиране на персонал.  

Когато кандидатът за работа предоставя лични данни чрез процедура за непоискано кандидатстване, независимо дали чрез електронна поща, уеб базиран формуляр за кандидатстване или други инструменти, използвани в процеса на набиране на персонал, кандидатът дава разрешение за съхраняване на данните във връзка с евентуални бъдещи свободни работни места за не повече от една година.

Права на субектите на данни и възражения  

Процедурата “Права на субектите на данни” обяснява как Staco третира правата на субектите на данни, включващи всички лица, чиито лични данни се записват или обработват от Staco.

Субектът на данни може да подаде възражение, жалба или оплакване до длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Staco по всяко време, като ДЛЗД гарантира, че субектите на данни могат да упражняват законните си права. Исканията на субектите на данни могат да бъдат изпратени на marketing@staco.eu или на адрес: Staco Holding B.V., Molenweg 1, 5953JR Reuver, Нидерландия.

Друга важна информация

Staco си запазва правото да прави промени в настоящата  Политика за защита на личните данни по всяко време без предварително уведомление. Промените ще бъдат публикувани незабавно на уебсайта. Ако имате допълнителни въпроси или коментари относно тази декларация за поверителност, не се колебайте да се свържете с Staco на телефон +31 77 474 0251 или чрез marketing@staco.eu.

Contact

Имате ли допълнителни въпроси или коментари относно тази декларация за поверителност? Моля, не се колебайте да се свържете със Staco на телефон +31 77 474 0251 или чрез info@staco.eu. Можете също така да изпратите имейл с искане за промяна или премахване на данни на адрес info@staco.eu.

+31 77 474 0251