Анализ на въздушния поток

Този изчислителен инструмент изчислява въздушния поток на жалузните решетки. Този процент се измерва и от нетната повърхност на жалузите. Този процент ви дава представа за въздушния поток през решетката. Това става, като умножите посочения процент по нетната площ на щорите. Този резултат трябва да се раздели на 100. Естествената вентилация е възможна от 35% отворена площ.

Pressed Louvre.jpg
Анализ на въздушния поток

Попълнете инструмента за изчисление тук: