Калкулатор за натоварванията Перфо скари

Използвайте изчислителния инструмент, за да изчислите якостта и коравината на перфорирани метални панели съгласно RAL-GZ 639. RAL Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kenzeichnung (www.RAL.de) е установил за индустрията изисквания за статично изчисляване, производство и качество на решетки от стомана, неръждаема стомана и алуминий.

Калкулатор за натоварванията Перфо скари