Перфорирани скари

Перфорираните скари, известни още като перфорирани панели или перфорирани стъпала, са основа за разнообразни продукти и приложения. Например за стълбищни стъпала, подстъпи, площадки и стенни прегради. Чрез преобразуване на ръбовете на панелите те стават по-здрави и широко приложими. Различните панели се произвеждат от метални рулони с различни качества и видове.

P4211356.JPG
Перфорирани
Филтрирайте типовете панели:
Намерете конкретен тип панел:

Перфориран панел 30

Преглед на този продукт

Перфориран панел 40

Преглед на този продукт

Перфориран панел 50

Преглед на този продукт

Перфориран панел тип SER

Преглед на този продукт

Перфориран панел тип STE

Преглед на този продукт

Перфориран панел тип GES

Преглед на този продукт

Перфориран панел тип OFF

Преглед на този продукт

Перфориран панел тип RUN

Преглед на този продукт

Перфорирани стълбищни стъпала

Преглед на този продукт

Перфорирани спираловидни стъпала

Преглед на този продукт

Перфорирани стъпала за моряшка стълба

Преглед на този продукт

Складова наличност на перфорирани стъпала

Преглед на този продукт

Складови наличности от Перфорирани спираловидни стъпала

Преглед на този продукт

Складови наличности от Перфорирани стъпала за моряшка стълба

Преглед на този продукт