Перфорирани скари

Перфорираните скари, известни още като перфорирани панели или перфорирани стъпала, са основа за разнообразни продукти и приложения. Например за стълбищни стъпала, подстъпи, площадки и стенни прегради. Чрез преобразуване на ръбовете на панелите те стават по-здрави и широко приложими. Различните панели се произвеждат от метални рулони с различни качества и видове.

P4211356.JPG
Перфорирани
Филтрирайте типовете панели:
Намерете конкретен тип панел:

Перфориран панел 30

Открийте повече

Перфориран панел 40

Открийте повече

Перфориран панел 50

Открийте повече

Перфориран панел тип SER

Открийте повече

Перфориран панел тип STE

Открийте повече

Перфориран панел тип GES

Открийте повече

Перфориран панел тип OFF

Открийте повече

Перфориран панел тип RUN

Открийте повече

Перфорирани стълбищни стъпала

Открийте повече

Перфорирани спираловидни стъпала

Открийте повече

Перфорирани стъпала за моряшка стълба

Открийте повече

Складова наличност на перфорирани стъпала

Открийте повече

Складови наличности от Перфорирани спираловидни стъпала

Открийте повече

Складови наличности от Перфорирани стъпала за моряшка стълба

Открийте повече