Складови наличности от перфорирани скари

Стако разполага с голямо разнообразие от стандартни решетъчни скари на склад. Решетъчните скари, които не са на склад, може да се изработят по поръчка. За повече информация, моля свържете се с нашия търговски отдел или изпратете запитване.

AP 2-30 MAW 8mm.jpg
Складови наличности от перфорирани скари

Перфорирани скари тип AP3-50 MAW горещо поцинковани, с включени монтажни планки

Листова стомана 3 mm, отвори 50 mm център-център с дренажни отвори, височина на панела 42.5 mm.

стандарт на склад на място Стандарт в наличност на друго място на Staco
Първото измерение е размахът.посока на носещата греда
Размери Нидерландия Белгия Германия Обединеното кралство Полша
600 x 205 mm
800 x 205 mm
900 x 205 mm
1000 x 205 mm
1200 x 205 mm
600 x 230 mm
700 x 230 mm
800 x 230 mm
900 x 230 mm
1000 x 230 mm
1200 x 230 mm
800 x 255 mm
900 x 255 mm
1000 x 255 mm
1200 x 255 mm
800 x 280 mm
900 x 280 mm
1000 x 280 mm
1200 x 280 mm