Tolerancje

Proszę sprawdzić wszystkie tolerancje zilustrowane na detalach.

Little Coolhaven 6.jpg

Płaskownik nośny

Płaskownik poprzeczny

Obramowanie

Wklęsłość lub wypukłość w kierunku płaskownika poprzecznego

Wklęsłość lub wypukłość w kierunku płaskownika nośnego

Wykrzywienie osi XY

Dopasowanie płaskownika nośnego z obramowaniem

Ogólne tolerancje kraty standardowej

Ogólne tolerancje kraty z wycięciami