Analiza przepływu powietrza

To narzędzie obliczeniowe oblicza przepływ powietrza w kratach żaluzjowych. Procent ten jest mierzony również od powierzchni netto kraty. Ten procent daje Ci pojęcie o przepływie powietrza przez kratę. Robisz to poprzez pomnożenie wspomnianego procentu przez powierzchnię żaluzji netto. Wynik ten należy podzielić przez 100. Wentylacja naturalna jest możliwa z 35% powierzchni otwartej.

Pressed Louvre.jpg
Analiza przepływu powietrza

Wypełnij narzędzie do obliczeń tutaj: