Obliczanie nośności Kraty

Użyj narzędzia obliczeniowego, aby obliczyć wytrzymałość i sztywność krat i paneli metalowych zgodnie z RAL-GZ 638. RAL Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kenzeichnung (www.RAL.de) ustalił dla przemysłu statyczne wymagania obliczeniowe, produkcyjne i jakościowe krat pomostowych ze stali, stali nierdzewnej i aluminium.

Obliczanie nośności Kraty