Obliczanie nośności Stopnie schodów

Za pomocą narzędzia obliczeniowego można obliczyć wytrzymałość i sztywność metalowych stopni schodów według RAL-GZ 638. RAL Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kenzeichnung (www.RAL.de) posiada statyczne wymagania dotyczące obliczeń, produkcji i jakości krat pomostowych ze stali, stali nierdzewnej i aluminium dla ustalonych przez przemysł.

Obliczanie nośności Stopnie schodów