Polityka dot. plików cookie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie opisuje: 

 • które pliki cookie są zamieszczane za pośrednictwem tej strony,
 • jakie informacje pozyskujemy od Państwa i z Państwa urządzeń (w tym z: komputera, telefonu komórkowego, tabletu, smartwatcha),
 • dla jakich celów pliki cookie wykorzystywane są na tej stronie.
default-image.jpg
Polityka dot. plików cookie

Czym są pliki cookie?

Cookie to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są one przechowywane w pamięci urządzenia i wykorzystywane przy kolejnej wizycie na naszej stronie. Nie wszystkie cookie są dozwolone bez wyrażenia przez Państwa zgody: w przepisach dotyczących wykorzystywania plików cookie i prywatności dokonano rozróżnienia pomiędzy tymi naruszającymi prywatność i jej nie naruszającymi. Stosowanie plików cookie naruszających prywatność wymaga zgody.

Niniejsza strona wykorzystuje następujące pliki cookie:

 • niezbędne pliki cookie (dot. sesji i preferencji, dla celów funkcjonalności i analitycznych)
 • pliki cookie dla celów statystycznych
 • pliki cookie dla celów marketingowych
 • pliki cookie dot. mediów społecznościowych.

Niektóre pliki cookie wysyłają dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do USA. Szczegóły wyjaśnione zostały poniżej i można się z nimi zapoznać w tabeli Cookiebot.

Niezbędne pliki cookie

Niezbędne piki cookie wymagane są w celu poprawnego funkcjonowania strony internetowej, dla przykładu, dla zapewnienia, żeby odwiedzający nie musiał logować się na każdej stronie po zalogowaniu się do witryny i w celu zapisania (częściowo) wypełnionych formularzy internetowych. Pliki cookie wykorzystywane do śledzenia zachowania osoby odwiedzającej konkretną stronę nazywane są plikami cookie sesji. Ważność tych plików obejmuje tylko pojedynczą sesję i są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Pliki cookie dot. preferencji wykorzystywane są do zapamiętywania dokonanych wyborów, takich jak preferencje językowe i dane logowania. Niezbędne pliki cookie nie mogą zostać wyłączone. Zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki cookie zbierają one jedynie anonimowe informacje.

Pliki cookie dla celów statystycznych

Pliki cookie dla celów statystycznych, zwane także plikami cookie związanymi z wydajnością, wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych, na przykład dla ustalenia liczby pojedynczych odwiedzających, sposobu, w jaki odwiedzający poruszają się po witrynie, które strony są najmniej i najbardziej popularne, ile czasu odwiedzający spędzają na konkretnej stronie i po obejrzeniu której strony opuszczają witrynę. Zbierane dane są anonimowe i wykorzystywane jedynie w celu dostosowania witryny na potrzeby odwiedzających, a także w celu ulepszenia doświadczenia odwiedzających.

 • Google Analytics

Staco korzysta z internetowego narzędzia analitycznego Google Analytics oferowanego przez firmę Google, które zamieszcza pliki cookie w celu analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony. Informacje generowane (anonimowe) za pośrednictwem plików cookie są przesyłane do i przechowywane przez Google w USA. Firma Google posługuje się tymi informacjami w celu śledzenia korzystania ze strony, tworzenia raportów dot. aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i wykorzystaniem internetu. Firma Google może udostępnić te informacje stronom lub osobom trzecim, jeżeli zostanie do tego prawnie zobowiązana lub jeżeli takie strony lub osoby przetwarzają te informacje w imieniu Google. Firma Google nie łączy adresów IP z innymi danymi. Jeżeli nie chcą Państwo być objęci działaniem narzędzia Google Analytics należy skorzystać z wtyczki do przeglądarki umożliwiającej jego wyłączenie Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 • Hotjar

Staco wykorzystuje również Hotjar-cookie: firma Hotjar zbiera dane dot. ogólnego wykorzystania witryny, np. przy tworzeniu map największej aktywności dla witryn, pokazujących przyciski, na które klikają użytkownicy i w jaki sposób odwiedzający przewijają witrynę. Firma Hotjar nie śledzi indywidualnych danych. Jeżeli chcą Państwo uniknąć śledzenia przez Hotjar, należy wejść na stronę www.hotjar.com/opt-out/.

 • Vimeo
  Pliki wideo w witrynie wykorzystują wtyczki z portalu Vimeo. Kiedy odtwarzany jest film z portalu Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo i pozyskiwany jest adres IP użytkownika. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności na stronie: https://vimeo.com/privacy. Użytkownik może również zapobiec pobieraniu danych przez Vimeo poprzez zmianę ustawień wyszukiwarki (po dezaktywowaniu JavaScript oraz iFrames). Informacje zbierane przez Vimeo są przesyłane na serwery Vimeo zlokalizowane w USA.

Pliki cookie dla celów marketingowych

Pliki cookie dla celów marketingowych (umożliwiające śledzenie) są wykorzystywane do identyfikacji i śledzenia odwiedzającego witrynę i umożliwiają witrynom tworzenie profilów odwiedzających. Uzyskiwane dane dotyczą wykorzystania witryny, słów kluczowych oraz konkretnych zainteresowań. Umożliwia to witrynie udostępnianie odwiedzającym sprofilowanych informacji, które mają znaczenie w danym czasie. Państwa zgoda jest wymagana w celu umieszczenia plików cookie dla celów marketingowych.

Pliki cookie dot. mediów społecznościowych

Przyciski mediów społecznościowych na naszej stronie umożliwiają dzielenie się informacjami w mediach społecznościowych bezpośrednio z naszej witryny, w którym to przypadku dana witryna społecznościowa zamieszcza ten rodzaj pliku cookie. Za pośrednictwem takiego pliku cookie witryna społecznościowa rozpoznaje własnych użytkowników. Mogą oni dzielić się informacjami bezpośrednio poprzez swoje konto społecznościowe. Witryny społecznościowe mogą przechowywać dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wymagana jest Państwa zgoda na umieszczenie pliku cookie dot. mediów społecznościowych. Więcej informacji o plikach cookie dot. mediów społecznościowych oraz zbieranych danych znajduje się w oświadczeniach witryn: 

Ważność plików cookie

Pliki cookie inne niż pliki dot. sesji pozostają na Państwa urządzeniach przez dłuższy okres, zapewniając, że zostaną Państwo rozpoznani podczas kolejnej wizyty na witrynie i umożliwiając stronie internetowej wyświetlenie informacji dostosowanych do Państwa preferencji. Oszczędza to Państwu czas podczas kolejnych odwiedzin na stronie i sprawia, że będą one przyjemniejsze.

Umieszczanie, blokowanie i usuwanie plików cookie

Niezbędne pliki cookie oraz te dla celów statystycznych są zawsze zamieszczane, jak wyjaśniono powyżej. Pliki cookie dot. marketingu i mediów społecznościowych zamieszczane są wyłącznie po wyrażeniu na to zgody. Zgodę tę można wycofać w każdej chwili. Na stronie Staco znajdują się linki do innych stron internetowych, jednakże Staco nie ponosi odpowiedzialności za treści lub politykę dot. ochrony danych na takich stronach.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

W tabeli poniżej, generowanej automatycznie co miesiąc przez Cookiebot, znajdują się w pełni przejrzyste dane dot. plików cookie wykorzystywanych w tej witrynie oraz o celach ich wykorzystania. 

Oświadczenie dot. Cookiebot:

Some of the cookies used, specified in the tables below, send data to the United States.