Polityka prywatności

Spółka Staco jest przekonana, że ochrona prywatności osób przekazujących swoje dane osobowe (“stron przekazujących dane”) jest niezmiernie ważna. Z tego względu podjęto środki w celu przetwarzania i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Staco podlega przepisom holenderskiego prawa o ochronie danych (AVG) i europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO. Dane będą wykorzystywane jedynie w przeznaczonym do tego celu i nie będą udostępniane stronom lub osobom trzecim, chyba że spółka Staco zostanie do tego zobowiązana prawnie na podstawie postępowania prawnego lub zarządzenia władz, obejmującego udostępnienie danych osobowych.

default-image.jpg
Polityka prywatności

Jakie dane zbiera spółka Staco i dlaczego?

Spółka Staco zbiera jedynie te dane (jak np. nazwa stanowiska pracy, nazwa podmiotu lub spółki, adres, numer telefonu lub adres e-mail), które zostaną dobrowolnie udostępnione przez strony przekazujące dane, lub które spółka jest zobowiązana przekazać na podstawie konkretnych przepisów, np. odnośnie do osób zatrudnionych lub pracowników tymczasowych. Dodatkowo nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki z danymi zapisane w przeglądarce odwiedzającego i przechowywane na jego urządzeniu, które umożliwiają stronie internetowej właściwe funkcjonowanie i umożliwiają odwiedzającemu odnalezienie informacji, jak również dostosowanie strony do indywidualnych preferencji. Więcej informacji na ten temat zawiera „Polityka ds. plików cookies”, zamieszczona na naszej stronie.

W jaki sposób są wykorzystywane te dane?

Dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w przeznaczonym do tego celu, związanym z potrzebami użytkowników, w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane przez nich pytania, przekazania im żądanych informacji lub wykonywania ich poleceń. Spółka Staco może korzystać z pomocy (narzędzi) stron lub osób trzecich w celu zbierania i przetwarzania danych. Jeżeli strona przekazująca dane zażąda usunięcia lub zmiany danych osobowych, strona taka może skontaktować się z Staco, a Staco podejmie wszelkie uzasadnione czynności w celu zastosowania się do takiego żądania.

Dane osobowe osób ubiegających się o pracę

Zarządzanie danymi osobowymi osoby ubiegającej się o pracę (dane osobowe, życiorys, list motywacyjny) będzie odbywać się z zachowaniem zasad ostrożności i poufności, a same dane będą przechowywane jedynie tak długo, jak to konieczne. W przypadkach ograniczonych okresów nadsyłania podań dane osobowe zostaną zniszczone nie później niż cztery tygodnie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, chyba że wnioskujący wyrazi zgodę na przechowywanie swoich danych na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych w okresie do jednego roku po zakończeniu pierwotnego procesu rekrutacyjnego. Przekazywanie danych osobowych osób ubiegających się o pracę następuje jedynie w przypadku podmiotów wspomagających Staco w procesie rekrutacyjnym.

W przypadku przekazania danych osobowych przez ubiegającego się o pracę w drodze nie obejmującej odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o pracę, mailowo, poprzez wniosek online lub za pośrednictwem innych narzędzi wykorzystywanych w procesie rekrutacji, wnioskujący wyraża zgodę na przechowywanie danych w związku z innymi procesami rekrutacyjnymi w przyszłości na maksymalny okres jednego roku.

Prawa stron przekazujących dane i wyrażenie sprzeciwu

Postępowanie określone w dokumencie „Prawa stron przekazujących dane” opisuje, w jaki sposób Staco podchodzi do praw stron przekazujących dane i obejmuje każdego, którego dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Staco . Strona przekazująca dane może w każdej chwili wyrazić sprzeciw, złożyć odwołanie lub zażalenie do kierownika Staco ds. ochrony danych (DPO), który zapewnia stronom przekazującym dane możliwość korzystania ze swoich praw. Strony przekazujące dane mogą składać wnioski do marketing@staco.eu lub do Staco Holding B.V., Molenweg 1, 5953JR Reuver, Holandia.

Pozostałe ważne informacje

Staco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do swojej Polityki prywatności w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Zmiany takie zostaną opublikowane niezwłocznie na stronie internetowej. W razie pytań lub uwag dot. niniejszego oświadczenia o polityce prywatności należy kontaktować się z Staco pod numerem +31 77 474 0251 lub adres e-mail marketing@staco.eu.

Contact

Czy mają Państwo dalsze pytania lub komentarze dotyczące niniejszej deklaracji prywatności? Prosimy o kontakt ze Staco. Mogą Państwo również wysłać e-mail z prośbą o zmianę lub usunięcie danych na adres info@staco.eu.

+31 77 474 0251