Polityka prywatności

Firma Staco jest przekonana, że ochrona prywatności swoich klientów i osób odwiedzających jej stronę internetową jest niezwykle ważna dla jej działalności. Dlatego też dokładamy wszelkich starań przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu danych osobowych klientów i gości.
W tym miejscu opisano, jakie dane osobowe możemy gromadzić i jak możemy je wykorzystywać. Omówione zostały również inne ważne tematy związane z Państwa prywatnością.

default-image.jpg
Polityka prywatności

Jakie informacje gromadzi Staco i dlaczego?

Staco gromadzi tylko te dane osobowe (takie jak stanowisko, tytuł, nazwa firmy, adres, numer telefonu lub adres e-mail), które podają Państwo dobrowolnie za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w korespondencji e-mailowej. Ponadto gromadzimy informacje ogólne, takie jak rodzaj używanej przeglądarki, żądane pliki oraz nazwa domeny i kraj, z którego żądają Państwo informacji. Informacje te są wykorzystywane do ulepszania naszej strony internetowej i spełniania Państwa życzeń.

Do czego wykorzystywane są te informacje?

Dane osobowe przekazywane Staco będą wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, dostarczenia żądanych informacji o produktach i/lub usługach Staco lub wykonania Państwa instrukcji. Staco może zwrócić się do osób trzecich w celu gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli przekazali Państwo Staco swoje dane osobowe i chcą je Państwo usunąć lub wprowadzić do nich zmiany, prosimy o kontakt z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa prośbę.

Dane osobowe osób ubiegających się o pracę

Wszystkie dane osobowe przekazane Staco przez kandydata do pracy (dane osobowe, CV, list motywacyjny) będą zarządzane w sposób staranny i poufny zgodnie z ustawą GDPR i będą wykorzystywane wyłącznie w zamierzonym celu. Dane osobowe kandydatów do pracy nie są udostępniane osobom trzecim.

Dane osobowe kandydata do pracy nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne. W przypadku ograniczonego okresu składania podań o pracę, dane osobowe zostaną zniszczone najpóźniej cztery tygodnie po zakończeniu procedury składania podań o pracę, chyba że wnioskodawca wyraźnie wyraził zgodę na przechowywanie jego danych na potrzeby ewentualnych przyszłych wakatów do jednego roku po zakończeniu okresu składania podań o pracę. Po upływie tego roku dane zostaną zniszczone.

Dane osobowe przekazane przez osobę ubiegającą się o pracę za pomocą formularza zgłoszeniowego i przesłania plików za pośrednictwem strony internetowej są umieszczane w bazie danych, która jest wykorzystywana do porównania danych osoby ubiegającej się o pracę z ofertami pracy w Staco Holding B.V. i jej spółkach zależnych.

Gdy osoba ubiegająca się o pracę przekazuje dane osobowe w ramach niezamówionej procedury aplikacyjnej, niezależnie od tego, czy odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej, czy nie, udziela zgody na przechowywanie tych danych w związku z ewentualnymi przyszłymi wakatami przez okres maksymalnie jednego roku (w bazie danych). Po upływie tego roku dane zostaną zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą

Staco posiada procedurę "Prawa osób, których dane dotyczą", w której określono, jak Staco postępuje z prawami osób, których dane dotyczą: oznacza to każdą osobę, której dane osobowe są rejestrowane lub przetwarzane przez Staco.

Staco będzie przestrzegać praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z przepisami GDPR, przy czym osoba, której dane dotyczą, ma zawsze prawo do wniesienia sprzeciwu lub odwołania lub złożenia skargi. W takim przypadku można skontaktować się z inspektorem ochrony danych (DPO).

DPO zapewnia, że osoby, których dane dotyczą, mogą dochodzić praw prawnych i jest odpowiedzialny za obsługę wniosków na podstawie tych praw. Wniosek o skorzystanie z jednego lub więcej wymienionych praw należy złożyć pisemnie na adres c.bruin@rotogroep.nl lub pocztą na adres Roto B.V., Molenstraat 28, 1911 DA Uitgeest.

Inne ważne informacje

Strona internetowa Staco może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści i politykę ochrony danych na tych stronach. Ponadto niektóre z naszych stron internetowych mogą zawierać pliki "cookies". Cookie to element danych, który strona internetowa może wysłać do Państwa przeglądarki i który może być przechowywany na Państwa komputerze. Pliki cookie pomagają znaleźć potrzebne informacje i dostosować wizytę na stronie do indywidualnych preferencji. Mogą Państwo zdecydować o nieakceptowaniu plików cookies poprzez zmianę odpowiednich ustawień w przeglądarce. Nieakceptowanie plików cookies może jednak oznaczać, że nie będziesz mógł uzyskać dostępu do niektórych stron w naszym serwisie.

Może być konieczne - jeśli wymaga tego prawo, dochodzenie sądowe lub dochodzenie rządowe - wydanie Państwa danych osobowych.

Staco zachowuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszych wytycznych dotyczących ochrony prywatności w dowolnym momencie i bez konieczności powiadamiania. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie ogłoszone na tej stronie internetowej.

Contact

Czy mają Państwo dalsze pytania lub komentarze dotyczące niniejszej deklaracji prywatności? Prosimy o kontakt ze Staco. Mogą Państwo również wysłać e-mail z prośbą o zmianę lub usunięcie danych na adres info@staco.eu.

+31 77 474 0251