Zastrzeżenia odpowiedzialności

Na tej stronie znajdują się zastrzeżenia odpowiedzialności dotyczące strony Staco.pl, która została udostępniona przez Staco. Zastrzeżenia te określają warunki, na jakich oferujemy Państwu informacje zawarte na naszej stronie internetowej.

default-image.jpg
Zastrzeżenia odpowiedzialności

Prawa autorskie:

Korzystanie z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej jest bezpłatne pod warunkiem, że nie będą Państwo kopiować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać lub nadużywać tych informacji. Ponowne wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie internetowej jest dozwolone tylko zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zawartość niniejszej strony internetowej, dane, obrazy, teksty i ich kombinacje oraz oprogramowanie są chronione prawami autorskimi i prawami do baz danych. Prawa własności intelektualnej należą do Staco. Kopiowanie niniejszej strony internetowej lub jej części bez uprzedniej pisemnej zgody Staco jest zabronione.

Odpowiedzialność:

Pomimo stałej troski i uwagi poświęconej kompilacji tej strony i zawartych na niej informacji, Staco nie może zagwarantować, że zawarte na niej informacje są kompletne, poprawne lub zawsze aktualne. Staco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie o jakimkolwiek charakterze, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z niniejszej strony internetowej, dostępnością lub brakiem dostępności tej strony lub jakichkolwiek dostępnych programów.

Odniesienia / hiperłącza:

Odniesienia lub hiperłącza do innych stron internetowych mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku z tym Staco nie gwarantuje dostępności i zawartości tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich funkcjonowanie lub informacje na nich zawarte.

Zmiany:

W przypadku zmiany niniejszych zastrzeżeń odpowiedzialności, na tej stronie znajdą Państwo ich najbardziej aktualną wersję dla Staco.pl.