Oświadczenie dot. strony internetowej

Staco pragnie wskazać w niniejszym oświadczeniu warunki, na jakich informacje na naszej stronie udostępniane są użytkownikom. Załączone linki odnoszą się do konkretnych stron internetowych zawierających „Kodeks postępowania Staco”, „Politykę prywatności”, „Politykę dot. plików cookie” a także „Prawa stron przekazujących dane”.

default-image.jpg
Zastrzeżenia odpowiedzialności

Prawa autorskie:

Korzystanie z danych na niniejszej stronie jest bezpłatne, o ile użytkownik nie powiela, nie przesyła, ani nie wykorzystuje lub nie nadużywa tych danych w żaden inny sposób. Użytkownik może dokonać wtórnego wykorzystania danych zawartych na tej stronie jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Treści zawarte na tej stronie, a także dane, zdjęcia, tekst i kombinacje tych elementów, jak również oprogramowanie są chronione prawami autorskimi oraz prawami baz danych. Prawa własności intelektualnej należą do Staco. Powielanie niniejszej witryny lub jakiejkolwiek jej części bez uprzedniej zgody Staco jest zabronione.

Odpowiedzialność:

Pomimo nieustannej staranności i uwagi poświęcanej tworzeniu niniejszej witryny oraz informacji, które zawiera, Staco nie może zagwarantować, że zamieszczone informacje są pełne, poprawne i aktualne. Spółka Staco nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody o jakimkolwiek charakterze, spowodowane lub w jakikolwiek powiązane z wykorzystaniem witryny, poprzez jej dostępność lub jej brak, lub poprzez udostępnione oprogramowanie.

Odnośniki / hiperlinki:

Odnośniki i hiperlinki kierujące do innych witryn udostępnione są jedynie w celach informacyjnych dla użytkowników. Spółka Staco nie może udzielić gwarancji co do dostępności i treści wspomnianych witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie tych stron, ani za informacje na nich zamieszczane.

Zmiany:

Firma Staco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego oświadczenia w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany zostaną zamieszczone na niniejszej stronie ze skutkiem natychmiastowym.